L’Euram ja representa un 38,8% de les exportacions de l’Estat espanyol

Les exportacions de l’Euram (Euroregió de l’Arc Mediterrani) han augmentat de 6.048 milions d’euros l’any 2011 fins a 7.091 el 2016 (increment del 18,3%), mentre les de l’Estat espanyol ho han fet en un 9,9% (des de 16.614 milions d’euros el 2011 … Continue reading

L’Euram aglutina un 4,5% de tots els turistes que visiten la Unió Europea

L’Euram és el territori amb més arribades de turistes de la Unió Europea, amb 42,6 milions el passat 2015. Això significa un 4,5% del total d’arribades a la Unió i un 37,3% a l’Estat espanyol. D’acord amb l’Organització Mundial del Turisme … Continue reading

Les pernoctacions en allotjaments turístics a l’Euram suposen el 23,8% de l’Estat espanyol

euram-46-pernoctacions-allotjaments-turistics

Les pernoctacions en allotjaments turístics extrahotelers (apartaments, càmpings, allotjaments de turisme rural i albergs) a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) superen els 1,3 milions, un 23,8% respecte el total de l’Estat espanyol, segons la darrera dada disponible de novembre de 2016 de l’Encuesta de ocupación en alojamientos turísticos.

Pel que fa als apartaments turístics, s’observa com Canàries és el destí preferit, amb més de 2,7 milions de pernoctacions. La segueixen Andalusia amb 499.228 pernoctacions, el País Valencià amb 428.389 i Catalunya amb 150.466. L’Euram suposa un 14,8% del total de pernoctacions en apartaments turístics de l’Estat espanyol. Si es diferencia entre residents a l’Estat espanyol i a l’estranger, els percentatges són del 28,1% i el 12,4% respectivament.

El País Valencià és el destí preferit en càmpings amb 480.422 pernoctacions. El segon lloc l’ocupa Andalusia, amb 169.096  i tot seguit Catalunya, amb 118.661. L’Euram concentra un 62,6% del total de pernoctacions en càmpings de l’Estat espanyol. Si es diferencia entre residents a l’Estat espanyol i residents a l’estranger, els percentatges són del 54,0% i el 65,7% respectivament.

Si vols llegir més, clica aquí. (Font F.I.I. Villalonga, València)

“Defensem un model més centrat en ingressos que en volum de turistes”

 

L’Euram atrau el 52,5% dels turistes que arriben a l’Estat espanyol

L’Estat espanyol és el tercer país amb major despesa de turistes internacionals, per darrera dels Estats Units o la Xina, dos països amb gairebé 15 vegades més superfície que el territori espanyol. En concret, la mitjana de turistes que arriben als diferents territoris de l’Estat va ser d’uns 4 milions de turisteseuram-41-turistes-a-espanya per comunitat autònoma. Aquest nombre augmenta molt significativament quan es parla de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram), que va rebre una mitjana d’11,8 milions de turistes l’any 2015. Això representa un 52,2% del total de turistes que arriben a l’Estat espanyol el 2015. Catalunya és el territori que acull un major nombre de visitants, amb 17 milions, seguit de lluny de les Illes Balears i les Illes Canàries, amb 11,6 i 11,5 milions respectivament.

turistes-intl

Si vols llegir més, clica aquí. (Font F. I. Villalonga)

“No es pot entendre la demografia de Barcelona i la seva identitat sense la immigració internacional”

“L’arribada de població estrangera és positiva per al País Valencià”

“A les Balears hi ha tolerància positiva amb l’europeu que s’hi retira i recel amb els estrangers laborals”


 

Un 38,46% de les entitats certificades en turisme sostenible al món es situen a l’Euram

EURAM 22 Turisme sostenible

 

 

 

 

 

 

L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) engloba el 38,46% de les entitats certificades com a turisme sostenible a abast mundial, segons la certificació de destinació turística responsable Biosphere Destination.

Les entitats certificades es clasifiquen tenint en compte diferents variables. Atenent a la variable destí, es troben:Barcelona, la Vall d’Aran, Escorca, Catalunya i Sitges. Biosphere Responsible Tourism també fa una clasificación segons les variables: touroperadors, descobriments, golf, esdeveniments, parcs/atraccions i hotels/aparthotels. Ens sembla d’interès centra-nos en la variable destí per tal d’enquadrar-la en l’àmbit Euram i fer la corresponent comparativa.

Barcelona és un referent mundial de turisme sostenible.

Per a llegir més, cliqueu aquí.

Cal una acció decidida per millorar la sostenibilitat del turisme

A Catalunya s’estan desenvolupant productes molt coherents amb el turisme sostenible

El turisme de masses no és sostenible

 

L’Euram, principal pol turístic europeu amb més de 184 milions de pernoctacions

Euram 06 turisme madur

Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) és el principal pol turístic europeu amb 184,57 milions de pernoctacions l’any 2014. Dins d’una tendència constant de creixement del mercat turístic a Europa, aquest territori representa gairebé un 7% del total de pernoctacions a Europa. Continue reading