“Una hipotètica independència de Catalunya no tindria impacte significatiu sobre el mercat laboral”

EURAM 70 Mercat laboral_República catalana

El mercat laboral està creant llocs de treball a molta velocitat. En només dos anys se n’han creat 200.000 a Catalunya, que representa un augment del 6% respecte de 2015. És cert que la població activa s’ha contret (per l’emigració i per l’envelliment), però en aquests dos anys el nombre d’aturats s’ha reduït una tercera part. Això és així per diversos motius:

  1. L’economia espanyola té vent de cua: taxes d’interès molt baixes que permeten una política fiscal neutra i que no asfixien les famílies massa endeutades, una política monetària molt laxa del BCE, baix preu del petroli i també la recuperació dels nostres mercats.
  2. L’empresa exportadora ha fet un esforç enorme per eixamplar mercats des del començament de la crisi i ha tingut uns resultats espectaculars. Les exportacions de béns i serveis (sense el turisme) representaven el 26% del PIB l’any 2008 i avui representen el 33%. Tenint en compte que en aquest període el PIB només ha crescut un 3%, que les exportacions hagin augmentat el seu pes un 7% és prou eloqüent sobre el protagonisme que han tingut en la sortida de la crisi.
  3. El nombre de turistes segueix creixent, en part perquè és la seva tendència secular i en part perquè altres destins mediterranis tenen problemes de violència.

Per a llegir més, clica aquí (Font: F. i. Villalonga, València)


“La pobresa laboral és una realitat al País Valencià”

La taxa d’atur de l’Euram, 4 punts per sota de la de l’Estat espanyol

“A les Balears, el 85% dels nous contractes laborals són temporals”


 

Advertisements

De nouveaux projets pour l’Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi-Navarre

Le 6 mars 2017, la Navarre a rejoint l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi. Un nouveau partenaire qui renforce la coopération entre les territoires français et espagnols. Réunis à Bordeaux à l’occasion de l’assemblée du Groupement Européen de Coopération Territoriale (GECT), le Président de … Continue reading

L’Euram aglutina un 4,5% de tots els turistes que visiten la Unió Europea

L’Euram és el territori amb més arribades de turistes de la Unió Europea, amb 42,6 milions el passat 2015. Això significa un 4,5% del total d’arribades a la Unió i un 37,3% a l’Estat espanyol. D’acord amb l’Organització Mundial del Turisme … Continue reading

L’Estat espanyol, a la cua en igualtat social i ocupació a Europa

Els diferents països d’Europa presenten uns índex de desigualtat social molt dispars. En general, els països escandinaus mostren taxes d’atur relativament reduïdes i un repartiment de la riquesa molt més homogènia que a la resta del continent. Per altra banda, … Continue reading

L’ocupació industrial a les comarques centrals catalanes pesa el doble que a la resta de Catalunya

Les comarques centrals catalanes esdevenen una part important del teixit econòmic de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram). Donem a conèixer algunes variables demogràfiques i econòmiques d’aquests territoris, incloent dades de població, sectors d’activitat i taxes de desocupació. En concreeuram-45-ocupacio-industrialt, per comarques centrals catalanes s’entenen l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès. Aquestes comarques agregades concentren un 6,8% de la població catalana i un 3,6% de la de l’Euram.

El seu creixement en població des de l’any 2008 ha estat molt poc significatiu, passant de 501.468 habitants l’any 2008 a 513.002 el 2015, seguint la tendència de Catalunya. La resta de territoris de l’Euram també han mantingut la població estable, si bé en certs casos s’hi ha produit un decreixement, sobretot en el cas d’Andorra (decreixement de gairebé el 20% de la població del país), on la falta d’ocupació degut a la crisi econòmica pot haver afectat l’estatus de molts no residents.

Per a llegir més, clica aquí.

“El repte de les comarques centrals catalanes és més competitivitat”
“El valor afegit de l’activitat de l’Anoia supera la mitjana catalana”
“Osona combina caràcter rural amb una consolidada tradició industrial”

 

El País Valencià, el territori amb menys treballadors al sector públic de l’Estat espanyol

El darrer any 2015 hi va haver 17 milions d’afiliats a la Seguretat Social a l’Estat espanyol, 5 milions dels quals estaven inscrits a l’Euroregeuram-43-empleats-publics-al-pvió de l’Arc Mediterrani (Euram). Això representa un percentatge d’un 30% sobre el total d’afiliacions de l’Estat. La indústria és el sector d’activitat que presenta major número de persones afiliades a l’Euram, ja que concentra un 35,3% de les afiliacions de l’Estat. Per contra, l’agricultura és el sector amb menys presència, amb tan sols un 12,5% dels afiliats espanyols inscrits a l’Euram. Entre afiliats per compte de tercers o propi no s’aprecien grans diferències.

Si vols llegir més, clica aquí. (Font: I. I. Villalonga, València)

“El nombre d’aturats a Catalunya baixa, però la taxa d’ocupats també”

“A Catalunya s’han recuperat els nivells d’afiliació total de mitjans del 2009”

“A les Illes Balears la contractació augmenta un 14,9%, però s’incrementen rotació laboral i contractes de curta durada”


 

L’Estat espanyol mostra uns costos laborals per hora superiors a l’Euram

La llista de les 10 regions amb costos laborals més elevats l’any 2012 inclou tres regions sueques, Londres, Brussel·leuram-31-costos-laboralses. L’Euram es troba a la posició 57 d’un rànquing de 94 regions europees i augmenta un 10,7% la xifra des de l’any 2008.

Si vols llegir més, clica aquí.

“El País Valencià és la 4a comunitat autònoma més barata en mà d’obra”
“El salari mínim ha d’augmentar almenys al nivell del PIB estatal”
“El cost laboral hauria de baixar perquè es pugui contractar aturats”
“No s’ha de gravar la renda del treball, sinó del capital”

 

Quatre nouveaux projets Interreg sur le territoire de l’Eurocité basque

“Connect Innovation Bai!”, “MAREA”, “H2Ogurea” et “EDERBIDEA” són els nms dels 4 projectes bascos que han estat aprovats per la primerafase del POCTEFA 2014-2020.

mot07-projectes-bascos

Per a llegir més, clica aquí.


 

Lancement du Groupe intergouvernemental sur les solutions innovantes aux obstacles transfrontaliers

Suite à la Présidence luxembourgeoise du Conseil de l’Union européenne et à smot06-solucions-innovadoresa proposition de créer un nouvel outil juridique dédié à la coopération transfrontalière, un “Groupe de travail sur les solutions innovantes aux obstacles transfrontaliers” a été mis en place par le Luxembourg et la France. Il a tenu sa première réunion le 5 juillet 2016 à Vienne.

Il a été présenté sous Présidence néerlandaise lors des réunions des directeurs généraux de l’aménagement du territoire et des politiques urbaines les 11 et 12 mai 2016.

Per a llegir més, clica aquí.


 

“Réviser Schengen”: quels impacts pour les zones frontalières?

MOT01 Schengen“Tous les jours, nous apprenons qu’un nouveau pays membre de l’espace Schengen rétablit les contrôles d’identité à ses frontières nationales pour contrer l’afflux d’immigrés clandestins. Si des contrôles sont nécessaires, ils impactent néanmoins lourdement le quotidien de ceux qui vivent sur ces frontières et qui ont l’habitude de se déplacer : de longs embouteillages sont apparus sur nos routes et les coûts commencent à se faire sentir pour les entreprises et les particuliers.”

Per a llegir més, clica aquí.