L’Euram representa un 18,1% de les exportacions de l’Estat cap el nord d’Àfrica

EURAM 69 Air Algérie

L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) disposa d’una economia oberta sobretot a la Unió Europea. Quan es parla de relacions comercials, ja siguin de l’Estat espanyol o de l’Euram, s’acostuma a pensar generalment en transaccions econòmiques amb la resta del continent europeu (amb França i Alemanya com a principals mercats internacionals). Ara bé, altres països igual de propers també representen una bona part del comerç internacional del territori. Aquesta anàlisi posa èmfasi en les relacions comercials entre l’Euram i el nord d’Àfrica, detallant les exportacions i importacions per sector econòmic dels darrers 10 anys.

Si vols llegir més, clica aquí. (Font: I. I. Villalonga, València)


EURAM 69 Nord d'Àfrica.jpg

“El nord d’Àfrica és un mercat proper a l’Euram, natural i inevitable”

 

EURAM 69 Magreb dinàmic

“El Magreb és un mercat dinàmic i a l’alça, si bé cal reconduïr les quotes a la importació d’Algèria”

 

EURAM 69 Algèria.jpg

 

“Per arribar a resultats a Algèria cal paciència, presència i perseverança”

 

“Fer negocis al Marroc requereix temps, viatjar i conèixer els professionals, a més de treballar la confiança”EURAM 69 Marroc.jpg


 

 

 

Advertisements

L’Euram manté el lideratge en el sector tèxtil

“Més de la meitat de la xifra de negoci del tèxtil de cotó es genera al mercat internacional”   “La indústria tèxtil valenciana està realitzant una transformació sense precedents” “El repte del tèxtil és innovar en logística, les TIC i … Continue reading

El País Valencià lidera l’augment de l’exportació a l’Euram el 2010-2016

L’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) augmenta les seves exportacions en un 48,3% l’any 2016 respecte l’any 2010. El País Valencià és l’economia que més ha augmentat les exportacions, amb un 69% des del 2010, seguit de Catalunya amb un 40,7%. Si … Continue reading

Les infraestructures a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani

Presentem dades representatives de les infraestructures de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, que inclouen nombre de passatgers per aeroports, mercaderies per via marítima i mercaderies per carretera. Si vols llegir més, clica aquí.   “La propera passa és explicar a Madrid que fer … Continue reading

L’hora de les decisions

euram-49-debat-infraestructures-3

Infraestructures, finançament i sectors econòmics

Balanç de greuges i reclamacions conjuntes

http://euroregioeuram.eu/llibreblanc/

L’Euram concentra un 6,1% del teixit empresarial europeu

“El sector públic local necessita un finançament suficient per cobrir les seves competències”

“La inversió del govern d’Espanya al País Valencià és insuficient i discriminatòria”

“La normativa estatal impedeix els municipis tenir despesa malgrat estar sanejats i tenir superàvit”

Font: Institut I. Villalonga, València


 

El sector industrial a Europa i l’Euroregió (I)

euram-48-industria-euroregio

El sector industrial europeu i de l’Euram s’estan recuperant.  El naixement d’empreses del sector industrial mostra una tendència positiva des de l’any 2011, però no presenta símptomes clars de recuperació. S’ofereix també una comparativa europea.

Naixements copy

Si vols llegir més, clica aquí. (Font: F. I. Villalonga, València)

“Volem que la indústria ultrapasse almenys el 20% de pes en el VAB total”

“El dinamisme industrial i manufacturer de l’Euram fa de contrapès de les grans àrees del nord d’Europa”

“Reforçar l’Euroregió de l’Arc Mediterrani ha d’augmentar l’activitat industrial balear amb valor afegit”


 

L’ocupació industrial a les comarques centrals catalanes pesa el doble que a la resta de Catalunya

Les comarques centrals catalanes esdevenen una part important del teixit econòmic de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram). Donem a conèixer algunes variables demogràfiques i econòmiques d’aquests territoris, incloent dades de població, sectors d’activitat i taxes de desocupació. En concreeuram-45-ocupacio-industrialt, per comarques centrals catalanes s’entenen l’Anoia, el Bages, el Berguedà, el Moianès, Osona i el Solsonès. Aquestes comarques agregades concentren un 6,8% de la població catalana i un 3,6% de la de l’Euram.

El seu creixement en població des de l’any 2008 ha estat molt poc significatiu, passant de 501.468 habitants l’any 2008 a 513.002 el 2015, seguint la tendència de Catalunya. La resta de territoris de l’Euram també han mantingut la població estable, si bé en certs casos s’hi ha produit un decreixement, sobretot en el cas d’Andorra (decreixement de gairebé el 20% de la població del país), on la falta d’ocupació degut a la crisi econòmica pot haver afectat l’estatus de molts no residents.

Per a llegir més, clica aquí.

“El repte de les comarques centrals catalanes és més competitivitat”
“El valor afegit de l’activitat de l’Anoia supera la mitjana catalana”
“Osona combina caràcter rural amb una consolidada tradició industrial”

 

Création d’une CCI transfrontalière: Girona, Lleida, Andorra i Perpinyà

mot11-cc-transpirenaiques

Les responsables des CCI de Perpignan, de Gérone, de Lérida et d’Andorre ont lancé officiellement la CCI transfrontalière “Pirineus Med” : une nouvelle structure qui vise à développer les échanges et la connaissance transfrontalière, et dont l’objectif est “de créer des relations commerciales sur le territoire transfrontalier”.

Rappelons qu’une autre CCI transfrontalière (“Bihartean”), membre de la MOT, a été créée en 2010 sur le versant basque de la frontière franco-espagnole.

http://www.ccipirineusmed.com/fr/


Apunts d’economia per a l’Euroregió

euram-38-apunts-economiaEs presenta una taula resum dels principals indicadors que defineixen l’Euram des del punt de vista econòmic, industrial, empresarial, comercial, de finançament, territorial i tecnològic. Les dades són les darreres disponibles.

Per a llegir més, clica aquí.

“La indústria hauria d’implantar energia renovable en alternança amb la tradicional”

“La millora de les dades macroeconòmiques ens arriba fonamentalment pel turisme i la construcció”

“El PIB per càpita de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani supera la mitjana espanyola”

“Si les condicions fóssin igual a les d’altres regions europees, els resultats serien molt millors”


 

L’Índex de Preus Industrials de l’Euram es redueix el 4,6%, enfront del 3,1% del de l’Estat espanyol

euram-32-preus-industrials

La taxa anual de l’Índex de Preus Industrials (IPRI) dels territoris de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) ha disminuit un 4,6% enfront del 3,1% de l’Estat espanyol, segons les darreres dades publicades el setembre de 2016 per l’Instituto Nacional de Estadística (INE).

 

Si vols llegir més, clica aquí.

“L’ocupació a la indústria catalana el 2015 augmenta un 4,3%, la taxa més alta de la darrera dècada”

“L’exportació industrial valenciana suposa el 84% sobre el total”

“Balears ha patit una desindustralització, marcada per l’aposta per l’especialització en el turisme”