Appel à propositions programme LIFE

Le programme européen LIFE a lancé en avril un nouvel appel

MOT20 Convocatòria Life

à projets avec deux axes Environnement et Action pour le climat.

Organismes publics, privés et ONG peuvent y répondre jusqu’en septembre (voir les dates limites exactes en fonction du type de projet).
Vos actions transfrontalières sur les corridors biologiques, la mitigation, l’adaptation au changement climatique ou sur la gouvernance transfrontalière appliquée à l’environnement pourraient ainsi être valorisées. Des ateliers d’écriture sont programmés en mai et juin à Paris (MEEM) et permettront de retenir 30 projets pour la 2ème phase.

Per a llegir més, clica aquí. (Font:MOT; París)


 

L’Euram, molt per sota del consum energètic sostenible a Europa

L’any 2015 el mercat global fotovoltaic va aconseguir un fort creixement, a més d’un continuat augment de la competitivitat dels sistemes d’energia solar fotovoltaica, que fan que aquest mercat hagi tingut un dels desenvolupaments tecnològics més importants del panorama energètic … Continue reading

L’Euram aglutina un 4,5% de tots els turistes que visiten la Unió Europea

L’Euram és el territori amb més arribades de turistes de la Unió Europea, amb 42,6 milions el passat 2015. Això significa un 4,5% del total d’arribades a la Unió i un 37,3% a l’Estat espanyol. D’acord amb l’Organització Mundial del Turisme … Continue reading

Les infraestructures a l’Euroregió de l’Arc Mediterrani

Presentem dades representatives de les infraestructures de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, que inclouen nombre de passatgers per aeroports, mercaderies per via marítima i mercaderies per carretera. Si vols llegir més, clica aquí.   “La propera passa és explicar a Madrid que fer … Continue reading

L’Estat espanyol, a la cua en igualtat social i ocupació a Europa

Els diferents països d’Europa presenten uns índex de desigualtat social molt dispars. En general, els països escandinaus mostren taxes d’atur relativament reduïdes i un repartiment de la riquesa molt més homogènia que a la resta del continent. Per altra banda, … Continue reading

La despesa en R+D de l’Euram en relació al PIB se situa a l’1,3% mentre que l’europea arriba al 2,03%

Oferim les dades de despesa en recerca i desenvolupament respecte del PIB i les de la taxa d’ocupació en els sectors d’alta tecnologia, respecte el total d’ocupació. Les dades es desglossen per regions europees, comparant les zones de la Mediterrània. Si … Continue reading

L’hora de les decisions

euram-49-debat-infraestructures-3

Infraestructures, finançament i sectors econòmics

Balanç de greuges i reclamacions conjuntes

http://euroregioeuram.eu/llibreblanc/

L’Euram concentra un 6,1% del teixit empresarial europeu

“El sector públic local necessita un finançament suficient per cobrir les seves competències”

“La inversió del govern d’Espanya al País Valencià és insuficient i discriminatòria”

“La normativa estatal impedeix els municipis tenir despesa malgrat estar sanejats i tenir superàvit”

Font: Institut I. Villalonga, València


 

El sector industrial a Europa i l’Euroregió (I)

euram-48-industria-euroregio

El sector industrial europeu i de l’Euram s’estan recuperant.  El naixement d’empreses del sector industrial mostra una tendència positiva des de l’any 2011, però no presenta símptomes clars de recuperació. S’ofereix també una comparativa europea.

Naixements copy

Si vols llegir més, clica aquí. (Font: F. I. Villalonga, València)

“Volem que la indústria ultrapasse almenys el 20% de pes en el VAB total”

“El dinamisme industrial i manufacturer de l’Euram fa de contrapès de les grans àrees del nord d’Europa”

“Reforçar l’Euroregió de l’Arc Mediterrani ha d’augmentar l’activitat industrial balear amb valor afegit”


 

L’Hospital transfronterer de la Cerdanya: un exemple de cooperació amb èxit.

mot12-hospital-trans-cerdanya

Intervenir et soigner rapidement après un accident vasculaire cérébral nécessite une organisation sanitaire coordonnée entre des services d’urgence de proximité et des services spécialisés en neurologie et neurochirurgie.

Sur un territoire cerdan enclavé à la frontière franco-espagnole, de faible densité, mais forte destination touristique (six mois sur douze), les autorités sanitaires françaises et catalanes ont mis en place des parcours destinés à diminuer les risques pour les patients (la prise en charge devant se réaliser avant les six heures suivant l’AVC).

Si vols llegir més, clica aquí. (Font: MOT, París)