L’Euram concentra el 4,6% del tansport marítim d’Europa

L’Euram concentra un 4,6% del volum de mercaderies que es transporten via marítima respecte els 10 països europeus amb majors xifres. El tràfic de mercaderies de dos dels principals ports de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, València i Barcelona, prenen una … Continue reading

Création d’une CCI transfrontalière: Girona, Lleida, Andorra i Perpinyà

mot11-cc-transpirenaiques

Les responsables des CCI de Perpignan, de Gérone, de Lérida et d’Andorre ont lancé officiellement la CCI transfrontalière “Pirineus Med” : une nouvelle structure qui vise à développer les échanges et la connaissance transfrontalière, et dont l’objectif est “de créer des relations commerciales sur le territoire transfrontalier”.

Rappelons qu’une autre CCI transfrontalière (“Bihartean”), membre de la MOT, a été créée en 2010 sur le versant basque de la frontière franco-espagnole.

http://www.ccipirineusmed.com/fr/


La balança comercial de l’Euram amb els EEUU, amb signe positiu el 2015

La balança comercial de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Eurameuram-42-usa), amb el Estats Units (EEUU) presenta signe positiu el 2015, enfront del signe negatiu de l’Estat espanyol. És a dir, a l’Euram les exportacions amb els EEUU pesen més que les importacions, mentre que en el cas espanyol la relació és la contrària. Les dades s’han extret de Datacomex.

Per a llegir més, clica aquí. (Font: I. Villalonga, València)

“EEUU és el 6è mercat en exportació catalana i el 7è d’importació”
“Els EEUU generen molta ocupació a l’Euram, especialment a pimes”

“El País Valencià exporta el 3% de producció agroalimentària als EEUU, mentre que a Alemanya i França el 40%”

“Cal situar el producte balear a la cadena global de valor”