L’Euram aporta un 37% del PIB estatal

EURAM 77 38% PIB estatal

A continuació presentem una primera sèrie de xifres representatives de l’evolució de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) en els darrers anys. S’analitza el producte interior brut, el nombre d’empreses, el mercat laboral i la inversió estrangera.

Producte Interior Brut

El PIB de l’Euram suposa al voltant d’un 37% del total del PIB de l’Estat espanyol. Atenent a les darreres dades disponibles, pel conjunt del territori Euram s’observa el pes que representen cadascun dels territoris en el total. Catalunya es trova en primer lloc, un 60%, seguida del País Valencià, les Illes Balears, la Catalunya Nord I Andorra, respecte el total de l’Euram.

Si vols llegir més, clica aquí. (Font: I. I. Villalonga. València)

EURAM 77 Lloguer turístic


“El lloguer turístic ha d’estar permés en aquells pisos ja existents, posant-se un límit de places a partir de l’actual realitat”

EURAM 77 Model turístic responsable

“El marc regulador genera seguretat jurídica i garanteix un model turístic responsable i sostenible”

 

 

“Els ajuntaments han de trobar EURAM 77 Equilibri model de ciutat i economial’equilibri entre el model de ciutat i l’economia que poden tenir”

 

 

 

 

 


 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s