L’evolució del comerç interterritorial de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani

EURAM 67 Evolució comerç interterritorial.jpg

El saldo comercial negatiu de l’Euram amb l’Estat

Els canvis de tendència en el comerç inter territorial

Cal destacar dos grans canvis de tendència en l’evolució del comerç interterritorial de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani (Euram) amb la resta de territoris de l’Estat espanyol. D’una banda, durant els darrers anys s’ha produït un augment de les compres que realitzen els territoris de l’Euram, generant un saldo comercial negatiu. D’altra banda, cal destacar que les dades de C-intereg pel 2014 mostren un lleuger canvi de tendència pel que fa als fluxos inter territorials del País Valencià. Si tenim en compte el destí dels béns del País Valencià, Madrid supera lleugerament a Catalunya pel que fa a milions d’euros, però no en milers de tones. Andalusia ocupa el tercer lloc pel que fa a milions d’euros. Tenint en compte l’origen dels béns, els País Valencià compra en primer lloc a Catalunya seguida molt de prop per Múrcia i en tercer lloc per Madrid. Si es tenen en compte els milers de tones, Múrcia ocupa el primer lloc.

Si vols llegir més, clica aquí. (Font: I. I. Villalonga, València)

EURAM 67 Catalunya_País Valencià


“Catalunya és la comunitat autònoma amb la que més comercia el País Valencià”.

 

 

EURAM 67 Mercadona

 

“L’any 2016 Mercadona compra per valor de 16.055.000 € a l’Estat espanyol, més del 85% del total”.

 

“El sector agroalimentari ha d’evitar situar-se en el paper de víctima”


 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s