EFENTUR. Estalvi energètic en establiments turístics

Un grup transfronterer compost per les universitats de Girona i de Perpinyà, el Gremi de restauració de Mallorca i la cambra de Comerç i dIndústria de Gers MP, França) ha obtingut finançament de l’Euroregió PM per aEuroregió mediterrània 03millorar l’eficiència energètica dels establiments turístics dels seus territoris.

El termini d’execució del projecte és de l’1 de juliol de 2015 al 30 de setembre de 2016.

Les activitats són:

Tapamar

Gremi de restauració de Mallorca. Tapamar

1.- Coordinació i governança. Responsable Restauració de Mallorca

2.- Intercanvi de metodologia. Responsable Univ. de Girona

2.1 Identificació d’actors locals

2.2 Identificació de mesures d’estalvi i eficiència en los recursos que es poden emprar a nivell turístic

2.3 identificació del públic destinatari dins de cada regió

2.4 Implementació, intercanvi, seguiment i control

3.- Mesures de sensibilització, formació i informació. Responsable CCI GERS

Rutapa

RuTapa

3.1 Mesures d’informació

3.2 Auditories energètiques: primer diagnòstic sobre la situació del consum energètic en el sector de la restauració.

3.3 Formació: jornades pràctiques formativa sobre mesures d’estalvi energètic

4.- Pla de comunicació i difusió de resultats. Responsable Univ. de Perpinyà

La Univ. de Perpinyà realitzarà la web del projecte.

TaPalma

TaPalma

Els resultats esperats són:

–      Millorar el coneixement de les possibilitats d’estalvi energètic per part de les empreses turístiques de les regions participants

–      Obtenir estalvis energètics reals durant la vida del projecte que es consolidaran en el llarg termini. Entre un 15 i un 20% a les empreses on s’hagin realitzat les auditories energètiques i entre un 5 i un 8% en total a cada territori.

–      Incrementar de la sensibilització sobre la importància de l’ús racional dels recursos

–      Disposar d’informació directa sobre mesures reals d’estalvi energètic.

–      Promoure un turisme sostenible basat en la utilització racional dels recursos

–      Promoure intercanvis reals i duradors entre les entitats de l’Euroregió per a la promoció de mesures d’eficiència energètica.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s